Language of document :

Beroep ingesteld op 29 september 2006 - Spee / Europol

(Zaak F-121/06)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: David Spee (Rijswijk, Nederland) (vertegenwoordiger: D. C. Coppens, advocaat)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (Europol)

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van Europol van 5 juli 2006;

veroordeling van Europol tot toekenning aan verzoeker van twee salaristrappen met ingang van 1 november 2005;

verwijzing van Europol in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker betwist het besluit om hem slechts een salarisverhoging overeenkomende met één van de in artikel 29 van het Statuut voor de personeelsleden van Europol bedoelde salaristrappen toe te kennen, terwijl hij zijns inziens recht had op een verhoging overeenkomende met twee salaristrappen.

Hij stelt dat Europol niet alleen rekening heeft gehouden met de beoordeling bedoeld in artikel 29 van het Statuut voor de personeelsleden van Europol, maar eveneens met die bedoeld in artikel 28 van dat Statuut. Hiermee heeft de administratie, in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, met terugwerkende kracht toepassing gegeven aan het document van 24 maart 2006, genaamd "Policy on the Determination of Salary Scale and Incremental Points of Europol Staff".

Voorts stelt hij dat zelfs al had de administratie rekening mogen houden met beide beoordelingen, de toegepaste methode rekenkundig onjuist is en nadelig voor de werknemer.

____________