Language of document :

Tožba, vložena 29. septembra 2006 - Spee proti Europolu

(Zadeva F-121/06)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: David Spee (Rijswijk, Nizozemska) (zastopnik: D. C. Coppens, avocat)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (Europol)

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba Europola z dne 5. julija 2006;

Europolu naj se naloži, da tožeči stranki dodeli dva razreda, in sicer od 1. novembra 2005;

Europolu naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

Tožeča stranka izpodbija odločbo, s katero ji je bilo dodeljeno samo povečanje plače za en plačilni razred iz člena 29 Kadrovskih predpisov Europola, medtem ko bi po njenem menju bila upravičena do povečanja za dva plačilna razreda.

Zatrjuje, da je Europol upošteval ne le oceno, določeno v členu 29 Kadrovskih predpisov, ampak tudi oceno, določeno v členu 28 istih kadrovskih predpisov. Uprava naj bi tako s svojim ravnanjem retroaktivno uporabila dokument z dne 24. marca 2006, naslovljen "Policy on the Determination of Salary Scale and Incremental Points of Europol Staff", in s tem kršila načelo pravne varnosti.

Tožeča stranka poleg tega zatrjuje, da - tudi če bi uprava bila upravičena do tega, da upošteva obe oceni - naj bi bila uporabljena metoda računsko nepravilna in v škodo delavca.

____________