Language of document :

Talan väckt den 29 september 2006 - Spee mot Europol

(Mål F-121/06)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: David Spee (Rijswijk, Nederländerna) (ombud: advokaten D.C. Coppens)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Sökanden yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara Europols beslut av den 5 juli 2006,

förplikta Europol att flytta upp sökanden med två löneklasser med verkan från och med den 1 november 2005,

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden vänder sig mot beslutet att inte placera sökanden i en av de högre löneklasser som avses i artikel 29 i tjänsteföreskrifterna för Europols personal, trots att han enligt egen mening hade rätt att flyttas upp med två löneklasser.

Sökanden gör gällande att Europol inte bara har beaktat den bedömning som föreskrivs i artikel 29 i tjänsteföreskrifterna för Europols personal, utan även den bedömning som föreskrivs i artikel 28 i samma tjänsteföreskrifter. Europols administration har på detta sätt tillämpat handlingen från den 24 mars 2006 med titeln "Policy on the Determination of Salary Scale and Incremental Points of Europol Staff" med retroaktiv verkan, vilket strider mot rättssäkerhetsprincipen.

Sökanden hävdar dessutom att även om administrationen skulle anses ha haft rätt att beakta båda bedömningarna, så har den använt en felaktig räknemetod till den anställdes nackdel.

____________