Language of document :

2006. október 23-án benyújtott kereset - Marianne Timmer kontra Európai Számvevőszék

(F-123/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Marianne Timmer (Saint Sauves d'Auvergne, Franciaország) (képviselő: F. Rollinger ügyvéd)

Alperes: Európai Számvevőszék

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesről M. L. által készített valamennyi értékelő jelentést;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az ezekkel kapcsolatos és/vagy ezeket követő határozatokat, ideértve M. L. kinevezését is;

a Közszolgálati Törvényszék rendelje el a felperes vagyoni kárának megtérítését, mely a felperest ahhoz a helyzethez képest érte, amelyben akkor lett volna, ha abban az időszakban, amikor M. L. beosztottja volt, minden alkalommal előléptetik, amikor arra elméleti lehetőség volt;

a Közszolgálati Törvényszék rendelje el a felperes 250 000 euró összegű nem vagyoni kárának és a fenti jogsértések által kiváltott egészségromlásával kapcsolatos kárának megtérítését;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztásául a felperes előadja, hogy az előmenetelben megakadályozták, még a szolgálattól is távol tartották, hogy ezzel felettese számára munkaköre jogellenes gyakorlását időben korlátlanul lehetővé tegyék. A kereset késedelmes benyújtásának az az oka, hogy a felperes csupán a róla szóló értékelő jelentések érvényességét érintő új tényekről történt tudomásszerzésekor ismerte fel, hogy az előmeneteléről szóló határozatok jogellenesek; ezen új tények többek között a következők: i) a személyzeti szabályzat 11. cikkének felettese általi kétszeres megszegése; ii) felettese szolgálati idejének elégtelen volta annak kinevezésekor; iii) a CC/LA/18/82 versenyvizsga során elkövetett jogsértések; iv) a felperes által betölthető munkakör jogellenes betöltése; v) felettesei személyes érdeke; vi) fegyelmi intézkedések mellőzése.

A felperes emellett egyrészt a Számvevőszék főtitkára rá vonatkozó határozatai indokolásának teljes hiányára, másrészt e főtitkár döntéshozatali eljárásának jogellenességére hivatkozik.

____________