Language of document :

2006 m. spalio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Timmer prieš Europos Audito Rūmus

(Byla F-123/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Marianne Timmer (Saint Sauves d'Auvergne, Prancūzija), atstovaujama advokato F. Rollinger

Atsakovas: Europos Audito Rūmai

Ieškovės reikalavimai

panaikinti visas L. parengtas ieškovės vertinimo ataskaitas;

panaikinti susijusius ir (arba) vėlesnius sprendimus, įskaitant dėl L. paskyrimo;

priteisti atlyginti materialinę žalą, prilygstančią ieškovės prarastoms pajamoms palyginti su situacija, kurioje ji būtų, jeigu ji būtų buvusi paaukštinta kiekvieną kartą, kai tai teoriškai buvo galima padaryti jos darbo vadovaujant L. laikotarpiu;

priteisti atlyginti 250 000 eurų už dėl minėtų pažeidimų patirtą moralinę žalą ir kilusius padarinius ieškovės sveikatai ,.

priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo ieškinį ieškovė pirmiausia tvirtina, kad buvo užkirstas kelias jos karjerai, todėl ji turėjo palikti tarnybą, jog jos vadovas ir toliau galėtų neteisėtai vykdyti savo funkcijas. Ieškinys buvo pareikštas pavėluotai todėl, kad tik paaiškėjus kai kuriems naujiems faktams, turintiems poveikį jos vertinimo ataskaitų teisėtumui, ieškovė sužinojo, jog sprendimai dėl jos karjeros buvo neteisėti, būtent: i) jos vadovas nesilaikė Pareigūnų tarnybos nuostatų 11a straipsnio dviem aspektais; ii) jos vadovo darbo stažas jo paskyrimo metu buvo nepakankamas; iii) konkurso CC/LA/18/82 metu padaryti pažeidimai; iv) neteisėtas pareigų, kurias galėjo eiti ieškovė, užėmimas; v) jos vadovų asmeninis interesas; vi) neatsižvelgimas į drausmines priemones.

Be to, ieškovė nurodo, kad, pirma, Audito Rūmų generalinio sekretoriaus su ja susiję priimti sprendimai yra visiškai nemotyvuoti ir, antra, pastarasis pažeidė sprendimų priėmimo procedūrą.

____________