Language of document :

Tožba, vložena 23. oktobra 2006 - Timmer proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-123/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Marianne Timmer (Saint Sauves d'Auvergne, Francija) (zastopnik: F. Rollinger, avocat)

Tožena stranka: Evropsko računsko sodišče

Predlogi tožeče stranke

vsa ocenjevalna poročila tožeče stranke, ki jih je sestavil g. L., naj se razglasijo za nična;

povezane oziroma podredne odločbe, vključno z odločbo o imenovanju g. L., naj se razglasijo za nične;

odredi naj se plačilo premoženjske škode v višini izgube dohodka, ki je nastala tožeči stranki glede na položaj, v katerem bi bila, če bi napredovala vsakokrat, ko bi teoretično lahko napredovala v obdobju njene zaposlitve, ko je bila podrejena g. L.;

odredi naj se plačilo nepremoženjske škode in posledic za zdravje tožeče stranke, ki so ji jih povzročile zgoraj navedene nezakonitosti, v višini 250 000 evrov;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo svoji tožbi najprej navaja, da naj bi bila njena kariera ovirana, dokler je niso odstranili iz službe, da so omogočili njenemu nadrejenemu nadaljnje nezakonito izvrševanje svojih funkcij. Tožba naj bi bila vložena pozno, ker je tožeča stranka izvedela, da so bile odločbe o njeni karieri nezakonite, šele ob odkritju nekaterih novih dejstev, ki naj bi vplivala na veljavnost njenih ocenjevalnih poročil, zlasti: i) njen nadrejeni je dvakratno kršil člen 11a Kadrovskih predpisov; ii) njen nadrejeni ob imenovanju ni imel dovolj delovne dobe; iii) nezakonitosti v okviru natečaja CC/LA/18/82; iv) nezakonita zasedba delovnega mesta, ki bi ga lahko zasedla tožeča stranka; v) osebni interes njenih nadrejenih; vi) opustitev disciplinskih ukrepov.

Tožeča stranka se na eni strani sklicuje na to, da odločbe v zvezi z njo, ki jih je sprejel generalni sekretar Računskega sodišča, niso bile obrazložene, in na drugi strani, na nezakonitosti v postopku odločanja navedenega sodišča.

____________