Language of document :

Kanne 3.11.2006 - H v. neuvosto

(Asia F-127/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: H (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaajat: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Neuvoston 15.3.2006 tekemä päätös, jolla kantaja siirrettiin 31.3.2006 viran puolesta eläkkeelle, on kumottava siltä osin kuin siinä myönnettiin hänelle henkilöstösääntöjen 78 artiklan ensimmäisen kohdan mukainen työkyvyttömyyseläke.

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka siirrettiin hänen työkyvyttömyytensä johdosta eläkkeelle 30.4.2003 lukien, otettiin takaisin virkaan 1.11.2004. Lukuisten sairaudesta johtuvien poissaolojen jälkeen neuvosto siirsi hänet uudelleen eläkkeelle ja myönsi hänelle henkilöstösääntöjen 78 artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetyn työkyvyttömyyseläkkeen 1.4.2006 lukien.

Kanteensa tueksi kantaja väittää, että työkyvyttömyyslautakunta ei ollut lausunut hänen sairautensa alkuperästä tai mahdollisesta yhteydestä hänen sairautensa pahentumisen ja hänen työolojensa välillä. Näin ollen neuvostolla ei ollut käytettävissään tarpeellisia tietoja sen vahvistamiseksi, oliko kantajalla oikeus henkilöstösääntöjen 78 artiklan ensimmäisessä kohdassa säädettyyn työkyvyttömyyseläkkeeseen vai saman artiklan viidennessä kohdassa säädettyyn eläkkeeseen. Neuvoston tekemä, kantajalle epäedullisempi ratkaisu oli lainvastainen.

Lisäksi kantajan mukaan riidanalaista päätöstä rasitti ilmeinen arviointivirhe hänen sairautensa luoteen osalta, koska kantajan ottaminen takaisin virkaan ja hänen työtehtäviinsä liittyvä stressi olivat hyvinkin pahentaneet sairautta.

____________