Language of document :

2005. november 3-án benyújtott kereset - H kontra Tanács

(F-127/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: H (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperest 2006. március 31-i hatállyal hivatalból nyugállományba helyező, 2006. március 15-i tanácsi határozatot annyiban, amennyiben az a felperes részére a személyzeti szabályzat 78. cikkének első bekezdése szerinti rokkantsági nyugdíjat állapít meg;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A rokkantsága miatt 2003. április 30-i hatállyal nyugdíjazott felperes 2004. november 1-jével visszahelyezték beosztásába. Miután betegség miatt többször hiányzott, a Tanács újra nyugdíjazta, és részére 2006. április 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 78. cikkének első bekezdésében előírt rokkantsági nyugdíjat állapított meg.

Keresetének alátámasztására a felperes arra hivatkozik, hogy álláspontja szerint a rokkantsági bizottság nem határozott betegsége eredetéről vagy betegsége súlyosbodásának a munkakörülményeivel való esetleges összefüggéséről. Ezért a Tanács szerinte nem rendelkezett a szükséges adatokkal annak megállapításához, hogy a felperesnek a személyzeti szabályzat 78. cikke első bekezdésében vagy az ugyanezen cikk ötödik bekezdésében előírt rokkantsági nyugdíjra jogosult-e. A Tanács választása, amely a felperes számára hátrányosabb rendelkezésre esett, a felperes szerint jogellenes.

Ezenkívül a felperes szerint betegségének természetét illetően a megtámadott határozat nyilvánvaló mérlegelési hibában szenved, minthogy szerinte betegsége az újabb munkába állás és a szakmai feladatkörének ellátásával összefüggő stressz miatt súlyosbodott.

____________