Language of document :

Tožba, vložena 3. novembra 2006 - H proti Svetu

(Zadeva F-127/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: H (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe Sveta z dne 15. marca 2006, s katero je bila tožeča stranka 31. marca 2006 upokojena po uradni dolžnosti, kolikor ji je bilo z njo odobreno nadomestilo za invalidnost na podlagi člena 78, prvi odstavek, Kadrovskih predpisov;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, invalidsko upokojena od 30. aprila 2003, je bila ponovno zaposlena 1. novembra 2003. Po več odsotnostih zaradi bolezni jo je Svet ponovno upokojil in ji za obdobje od 1. aprila 2006 naprej odobril nadomestilo za invalidnost, določeno v členu 78, prvi odstavek, Kadrovskih predpisov.

V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka zatrjuje, da naj bi se invalidska komisija ne izjavila o izvoru njene bolezni ali o morebitni zvezi med poslabšanjem njene bolezni in njenimi delovnimi pogoji. V teh okoliščinah Svet naj ne bi bil seznanjen z dejavniki, ki so potrebni za presojo, ali je bila tožeča stranka upravičena do nadomestila, določenega v členu 78, prvi odstavek, Kadrovskih predpisov, ali do nadomestila, določenega v petem odstavku istega člena. Odločitev Sveta, ki bi bila za tožečo stranko manj ugodna, bi bila nezakonita.

Tožeča stranka poleg tega zatrjuje, da naj bi bila v izpodbijani odločbi storjena očitna napaka pri presoji v zvezi z naravo njene bolezni, ki naj bi se močno poslabšala zaradi ponovnega nastopa dela in stresa, povezanega s poklicnimi nalogami.

____________