Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 14. listopadu 2006 - Villa a další v. Parlament

(Věc F-4/06)1

"Důchod - Převod nároků na důchod - Přepočet již získané bonifikace"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Renata Villa (Senningerberg, Lucembursko) a další (zástupci: G. Bouneou, F. Frabetti, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: J. F. De Wachter a M. Mustapha-Pacha, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí ze dne 8. února 2005, kterými orgán oprávněný ke jmenování (OOJ) Evropského parlamentu odmítá žalobkyním vrátit nadměrnou bonifikaci vyplývající z rozdílu mezi nároky nabytými během let pojištění v italském systému a počtem odsloužených let převedených do systému Společenství v důsledku přepočtu převodu jejich nároků na důchod.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 74, 25.3.2006, s. 34.