Language of document :

EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 14. november 2006 - Villa m.fl. mod Parlamentet

(Sag F-4/06) 1

(Pension - overførsel af pensionsrettigheder - beregning af den allerede opnåede godtgørelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Renata Villa (Senningerberg, Luxembourg) m.fl. (ved avocats G. Bouneou og F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved J.F. De Wachter og M. Mustapha-Pacha, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af afgørelserne af 8. februar 2005, hvorved Europa-Parlamentets ansættelsesmyndighed afslår at tilbagebetale sagsøgerne den overskydende godtgørelse, som følger af forskellen mellem de rettigheder, der er erhvervet i løbet af de år, sagsøgerne var tilknyttet pensionsordningen i Italien, og det antal pensionsgivende tjenesteår, der er overført til Fællesskabernes ordning, efter en ny beregning af overførslen af sagsøgernes pensionsrettigheder.

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 74 af 25.3.2006, s. 34.