Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 14. novembri 2006. aasta otsus - Villa jt versus parlament

(Kohtuasi F-4/06)1

(Pension - Pensioniõiguste ülekandmine - Senise staaži väljaarvutamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Renata Villa (Senningerberg, Luksemburg) jt (esindajad: advokaat G. Bouneou, advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: J. F. De Wachter ja M. Mustapha-Pacha)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada Euroopa Parlamendi ametisse nimetava asutuse 8. veebruari 2005. aasta otsused, millega hagejatele keelduti maksmast staažilisa, mis tulenes Itaalia skeemiga hõlmatud aastatel töötatud aja eest omandatud õiguste ja ühenduse skeemi üle kantud pensionistaaži vahelisest erinevusest pärast nende pensioniõiguste ülekandmise ümberarvutamist.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Kumbki pool kannab oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 74, 25.3.2006, lk 34.