Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.11.2006 - Villa ym. v. parlamentti

(Asia F-4/06)1

(Eläke - Eläkeoikeuksien siirto - Jo saadun hyvityksen laskeminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Renata Villa (Senningerberg, Luxemburg) ynnä muut (edustajat: asianajajat G. Bouneou ja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: J. F. De Wachter ja M. Mustapha-Pacha)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisten 8.2.2005 tehtyjen päätösten kumoaminen, joissa Euroopan parlamentin nimittävä viranomainen kieltäytyy palauttamasta kantajille sitä ylijäämäistä hyvitystä, joka seuraa Italian järjestelmään kuulumisen vuosina saavutettujen oikeuksien ja yhteisöjen järjestelmään siirrettyjen palvelusvuosien määrän välisestä erotuksesta heidän eläkeoikeuksiensa siirtoa koskevan uudelleenlaskun perusteella

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 74, 25.3.2006, s. 34.