Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2006. gada 14. novembra spriedums - Villa u.c. pret Parlamentu

(lieta F-4/06) 1

Pensija - Pensijas tiesību pārcelšana - Iepriekš saņemto priekšrocību aprēķināšana

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Renata Villa, Senningerberg (Luksemburga) un citi (pārstāvji - G. Bouneou, F. Frabetti, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - J. F. De Wachter un M. Mustapha-Pacha)

Priekšmets

2005. gada 8. februāra lēmuma, ar ko Eiropas Parlamenta iecēlējiestāde ir atteikusi atlīdzināt prasītājām to pārmaksātās iemaksas, ko veido starpība starp piederības gadu Itālijas programmai laikā un Kopienas programmā pārceltajiem gadiem, pamatojoties uz šo pensijas tiesību pārcelšanas jaunu aprēķinu, atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt.

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 74, 25.03.2006., 34. lpp.