Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence z dne 14. novembra 2006 - Villa in drugi proti Parlamentu

(Zadeva F-4/06)1

(Pokojnina - Prenos pravic do pokojnine - Izračun že pridobljenega bonusa)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Renata Villa (Senningerberg, Luksemburg) in drugi (zastopnika: G. Bouneou, F. Frabetti, avocats)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: J. F. De Wachter in M. Mustapha-Pacha, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločb z dne 8. februarja 2005, s katerimi je organ Evropskega parlamenta, pristojen za imenovanja (OPI), tožečim strankam zavrnil povračilo presežka prispevkov, ki je nastal po ponovnem izračunu prenosa pokojninskih pravic zaradi razlike med pravicami, pridobljenimi po italijanskem sistemu zavarovanja, in številom let pokojninske dobe po sistemu Skupnosti;

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 74, 25.3.2004, str. 34.