Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 14 november 2006 - Villa m.fl. mot parlamentet

(Mål F-4/06)(1)

(Pension - Överföring av pensionsrättigheter - Beräkning av redan erhållna rättigheter)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Renata Villa (Senningerberg, Luxemburg) m.fl. (ombud: advokaterna G. Bouneou och F. Frabetti)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: J. F. De Wachter och M. Mustapha-Pacha)

Saken

Ogiltigförklaring av besluten av den 8 februari 2005 genom vilka Europaparlamentets tillsättningsmyndighet har nekat sökandena ersättning för de överskjutande rättigheter som följer av skillnaden mellan de rättigheter som har förvärvats under de år då de berörda var anslutna till det italienska systemet och antalet annuiteter som överförts till gemenskapens system, till följd av en omräkning av deras pensionsrättigheter.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten skall bära sin rättegångkostnad.

____________

1 - ) EUT C 74 av den 25.3.2006, s. 34.