Language of document :

Civildienesta tiesas 2006. gada 20. novembra rīkojums - Andersson u.c. pret Komisiju

(lieta F-69/06) 1

Tiesvedības valoda - franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 190, 12.08.2006., 35. lpp.