Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Celle (Německo) dne 11. srpna 2006 - Advokát Dr. Dirk Rüffert jako správce konkursní podstaty Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG v. Land Niedersachsen

(Věc C-346/06)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Celle

Účastníci původního řízení

Žalobce: Advokát Dr. Dirk Rüffert jako správce konkursní podstaty Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG

Žalovaná: Land Niedersachsen

Předběžné otázky

Jedná se podle Smlouvy o ES o neodůvodněné omezení volného pohybu služeb, pokud je zákonem veřejnému zadavateli uloženo, aby zadával veřejné zakázky na stavební práce pouze těm podnikům, které se při podání nabídky písemně zavážou, že svým zaměstnancům zaplatí za provedení prací přinejmenším takovou mzdu, která je v místě plnění stanovená kolektivní smlouvou?

____________