Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Celle (Tyskland) den 11. august 2006 - Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert i sin egenskab af kurator for konkursboet efter Objekt und Bauregie GmbH & CO. KG mod Land Niedersachsen

(Sag C-346/06)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberlandesgericht Celle

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert i sin egenskab af kurator for konkursboet efter Objekt und Bauregie GmbH & CO. KG

Sagsøgt: Land Niedersachsen.

Præjudicielle spørgsmål

Udgør den omstændighed, at en offentlig ordregiver ved lov er pålagt kun at give kontrakter for byggeleverancer til virksomheder, som ved tilbudsgivningen skriftligt har forpligtet sig til ved udførelsen af denne levering mindst at betale sine ansatte den på leveringsstedet overenskomstmæssigt fastsatte løn, en ubegrundet hindring for den fri udveksling af tjenesteydelser i henhold til EF-traktaten?

____________