Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Celle (Saksa) on esittänyt 11.8.2006 - Asianajaja Dr. Dirk Rüffert, selvitysmiehenä Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG:n varallisuutta koskevassa maksukyvyttömyysmenettelyssä v. Land Niedersachsen

(Asia C-346/06)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Celle

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Asianajaja Dr. Dirk Rüffert, selvitysmiehenä Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG:n varallisuutta koskevassa maksukyvyttömyysmenettelyssä

Vastaaja: Land Niedersachsen

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kyseessä EY:n perustamissopimuksessa vahvistetun palvelujen tarjoamisen vapauden rajoitus, joka ei ole perusteltu, jos laissa edellytetään, että hankintaviranomainen tekee sopimuksia rakennusalan palvelujen suorittamisesta ainoastaan sellaisten yritysten kanssa, jotka sitoutuvat kirjallisesti tarjousta tehdessään maksamaan työntekijöilleen näiden palvelujen suorittamisesta vähintään palvelujen suorituspaikassa voimassa olevassa työehtosopimuksessa määrätyn palkan?

____________