Language of document :

Az Oberlandesgericht Celle (Németország) által 2006. augusztus 11 -én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Dr. Dirk Rüffert Rechtsanwalt az Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG csődvagyonkezelője minőségében kontra Land Niedersachsen

(C-346/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Celle.

Az alapeljárás felei

Felperes: Dr. Dirk Rüffert Rechtsanwalt az Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG csődvagyonkezelője minőségében

Alperes: Land Niedersachsen.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A szolgáltatásnyújtás EK-Szerződésben előírt szabadsága indokolatlan korlátozásának minősül-e, ha az ajánlatkérő számára törvény írja elő, hogy az építési munkákra vonatkozó szerződéseket csak olyan vállalkozásoknak ítélheti oda, amelyek az ajánlattételkor írásban kötelezettséget vállalnak arra, hogy munkavállalóik számára e munkák elvégzésének ellenértékeként legalább a teljesítés helyén kollektív szerződésben előírt munkabért megfizetik?

____________