Language of document :

2006 m. rugpjūčio 11 d. Oberlandesgericht Celle (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Advokatas Dr. Dirk Rüffert, veikiantis kaip Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG bankroto administratorius, prieš Land Niedersachsen

(Byla C-346/06)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Celle

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Advokatas Dr. Dirk Rüffert, veikiantis kaip Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG bankroto administratorius

Atsakovė: Land Niedersachsen (Žemutinės Saksonijos federalinė žemė)

Prejudicinis klausimas

Ar tai, kad pagal įstatymą perkančioji organizacija sutartis dėl statybos paslaugų gali sudaryti tik su tokiomis įmonėmis, kurios pateikdamos paraišką raštiškai įsipareigoja už minėtų paslaugų teikimą savo darbuotojams mokėti ne mažesnį kaip paslaugų teikimo vietoje taikomose kolektyvinėse sutartyse nustatytą minimalų atlyginimą, yra nepateisinamas laisvės teikti paslaugas pagal EB sutartį apribojimas?

____________