Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - izteikts ar Oberlandesgericht Celle (Vācija) 2006. gada 11. augusta rīkojumu - Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert, pildot Objekt und Bauregie GmbH&Co. KG īpašuma maksātnespējas procesa administratora pienākumus, pret Land Niedersachsen

(lieta C-346/06)

Tiesvedības valoda - vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Celle

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert, pildot Objekt und Bauregie GmbH&Co. KG īpašuma maksātnespējas procesa administratora pienākumus

Atbildētāja: Land Niedersachsen

Prejudiciālais jautājums

Vai ar likumu noteikta prasība līgumslēdzējai iestādei piešķirt valsts līgumu slēgšanas tiesības attiecībā uz būvniecības pakalpojumiem tikai tādiem uzņēmumiem, kuri, iesniedzot piedāvājumu, rakstiski apliecinājuši, ka pakalpojuma īstenošanas laikā izmaksās saviem darba ņēmējiem vismaz pakalpojumu izpildes vietā koplīgumos noteikto atlīdzību, ir uzskatāma par nepamatotu pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojumu?

____________