Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Celle (Nemčija) 11. avgusta 2006 - Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG proti deželi Niedersachsen

(Zadeva C-346/06)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Celle (Nemčija).

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Dirk Rüffert, avocat, kot likvidacijski upravitelj družbe Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG.

Tožena stranka: dežela Spodnja Saška.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali dejstvo, da se zakonsko predpiše naročniku, da kot izbrane ponudnike za javna naročila gradenj določi le podjetja, ki se ob oddaji ponudb pisno zavežejo, da bodo svojim delavcem za izvajanje zadevnih storitev plačala najmanj plačo, določeno s kolektivno pogodbo, ki velja za opravljanje navedenih storitev, pomeni neupravičeno omejitev svobode opravljanja storitev glede na Pogodbo ES?

____________