Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 11. juli 2006 - Tas mod Kommissionen

(Sag F-12/05) 1

(Ansættelse - almindelig udvælgelsesprøve - adgangsbetingelser - ikke adgang til prøverne - eksamensbeviser - faglige kvalifikationer - ligebehandling)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: David Tas (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af udvælgelseskomitéen afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til udvælgelsesprøve EPSO/A/4/03, som blev afholdt med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af assisterende fuldmægtige i lønklasse A8 inden for områderne "EU-forvaltning", "Jura", "Økonomi" og "Revision".

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 132 af 28.5.2005 (sag oprindeligt registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-124/05 og henvist til Retten for EU-Personalesager ved kendelse af 15.12.2005).