Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. juuli 2006. aasta otsus - Tas versus komisjon

(Kohtuasi F-12/05)1

(Töölevõtmine - Avatud konkurss - Vastuvõtutingimused - Katsetele mittelubamine - Diplomid - Erialane kvalifikatsioon - Võrdne kohtlemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: David Tas (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada konkursikomisjoni otsus mitte lubada hagejat katsetele konkursil EPSO/A/4/03, mis korraldati valdkondades "Euroopa avalik haldus", "Õigus", "Majandus" ja "Audit" palgaastme A8 administraatorite asetäitjate reservnimekirja koostamiseks.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 132, 28.5.2005 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-124/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).