Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 11. julija 2006 - Tas proti Komisiji

(Zadeva F-12/05)1

(Zaposlovanje - Splošni natečaj - Pristopni pogoji - Nepripustitev k preizkusom - Diplome - Poklicna kvalifikacija - Enako obravnavanje)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: David Tas (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Curall in K. Hermann)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije, da se tožeči stranke ne dovoli pristop k preizkusom natečaja EPSO/A/4/03, ki je bil organiziran za sestavo rezervnega seznama za zaposlovanje pomožnih administratorjev z nazivom A 8, na področju "Evropske javne uprave", "Prava", "Ekonomije" in "Revizije".

Izrek

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 132, 28.5.2005 (zadeva, najprej vpisana pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod opravilno številko T-124/05 in odstopljena Sodišču za uslužbence Evropske unije s sklepom z dne 15.12.2005).