Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 11 juli 2006 - Tas mot kommissionen

(Mål F-12/05)1

(Rekrytering - Allmänt uttagningsprov - Villkor för tillträde - Nekad tillträde till proven - Utbildningsbevis - Yrkeskvalifikationer - Likabehandling)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: David Tas (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och K. Herrmann)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut genom vilket uttagningskommittén nekat sökanden tillträde till uttagningsprovet EPSO/A/4/03 för att upprätta en anställningsreserv av biträdande handläggare i lönegrad A 8 inom områdena europeisk offentlig förvaltning, juridik, ekonomi och revision.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C .132, 28.5.2005 (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-124/05 och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15 december 2005).