Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 12. července 2006 - D v. Komise

(Věc F-18/05)1

("Nemoc z povolání - Žádost o uznání zhoršení nemoci, kterou žalobce trpí, jako zhoršení z povolání")

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: D (Brusel, Belgie) (zástupci: J. Van Rossum, S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupce: J. Currall, zmocněnec)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise zamítnout návrh žalobce směřující k uznání zhoršení nemoci, kterou žalobce trpí, jako zhoršení z povolání.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Komise Evropských společenství, kterým se zamítá návrh na uznání nemoci nebo zhoršení nemoci, jako nemoci nebo zhoršení z povolání, se zrušuje.

Komisi Evropských společenství se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 155, 25.6.2005 (věc původně zapsaná do rejstříku Soudu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-147/05 a převedená k Soudu pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15.12.2005).