Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 12. juuli 2006. aasta otsus - D versus komisjon

(Kohtuasi F-18/05)1

(Kutsehaigus - Hageja taotlus tunnistada tema haiguse süvenemise kutsealast päritolu)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: D (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid J. van Rossum, S. Orlandi ja J. -N. Louis)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindaja: J. Currall)

Kohtuasja ese

Komisjoni otsuse, millega jäetakse rahuldamata hageja taotlus tunnistada tema haiguse süvenemise kutsealast päritolu, tühistamine

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni otsus, millega jäetakse rahuldamata hageja taotlus tunnistada tema haiguse süvenemise kutsealast päritolu.

Mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 155, 25.06.2005 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-147/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).