Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.7.2006 - D v. komissio

(Asia F-18/05)1

(Ammattitauti - Hakemus kantajan sairauden pahenemisen ammatillisen alkuperän tunnustamisesta

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: D (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat J. Van Rossum, S. Orlandi ja J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies: J. Currall)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission sellaisen päätöksen kumoaminen, jossa se hylkäsi kantajan hakemuksen kantajan sairauden pahenemisen ammatillisen alkuperän tunnustamisesta

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen komission tekemä sellainen päätös, jossa tämä kieltäytyi tunnustamasta kantajan sairauden tai sen pahenemisen ammatillista alkuperää, kumotaan

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

____________

1 - EUVL C 155, 25.6.2005 (alun perin Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa numerolla T-147/05 rekisteröity asia, joka siirrettiin 15.12.2005 annetulla määräyksellä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen).