Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 12. julija 2006 - D proti Komisiji

(Zadeva F-18/05)1

(Poklicna bolezen - Predlog za priznanje poklicnega izvora poslabšanja bolezni, za katero boleha tožeča stranka)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: D (Bruselj, Belgija), (zastopniki: J. Van Rossum, S. Orlandi in J.-N. Louis, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: J. Currall, agent)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o zavrnitvi predloga tožeče stranke za priznanje poklicnega izvora poslabšanja bolezni, za katero boleha.

Izrek sodbe

Odločba Komisije Evropskih skupnosti o zavrnitvi predloga za priznanje poklicnega izvora bolezni ali poslabšanja bolezni tožeče stranke se razglasi za nično.

Komisiji Evropskih skupnosti se naloži plačilo celotnih stroškov.

____________

1 - UL C 155 z dne 25.06.2005 (zadeva, najprej vpisana pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod številko T-147/05 in odstopljena Sodišču za uslužbence Evropske unije s sklepom z dne 15.12.2005)