Language of document :

Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 12 juli 2006 - D mot kommissionen

(Mål F-18/05)(1)

(Yrkessjukdom - Begäran om att det skall erkännas att försämringen av den sjukdom som sökanden drabbats av har sitt ursprung i tjänsteutövningen)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: D (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna J. Van Rossum, S. Orlandi och J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut om avslag på sökandens begäran att det skall erkännas att försämringen av den sjukdom som sökanden drabbats av har sitt ursprung i tjänsteutövningen

Domslut

Beslutet av Europeiska gemenskapernas kommission om avslag på begäran att det skall erkännas att sjukdomen som sökanden drabbats eller försämringen av sjukdomen har sitt ursprung i tjänsteutövningen ogiltigförklaras.

Europeiska gemenskapernas kommission skall ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 155, 25.6.2005 (mål som inledningsvis registrerats vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nr T-147/05 och som hänskjutits till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15 december 2005).