Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhý senát) ze dne 13. července 2006 - E v. Komise

(Věc F-5/06)1

("Úředníci - Legalita interních řízení - Údajně nesprávné chování úředníků v rámci disciplinárního řízení a řízení o uznání povahy nemoci jako nemoci z povolání - Náhrada škody - Přípustnost - Právní zájem na podání žaloby - Potvrzující akt")

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: E (Londýn, Spojené království) (zástupci: S. Rodrigues a Y. Minatchy, advokáti)

Žalovaná: Komise (zástupci: J. Currall a V. Joris, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 4. října 2005, kterým se zamítá stížnost žalobkyně týkající se ověření legality disciplinárního řízení, jakož i řízení o uznání povahy nemoci žalobkyně jako nemoci z povolání, a jednak žádost o náhradu škody

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Každý účastník řízení nese vlastní náklady.

____________

1 - Úř. věst. C 74, 25.3.2006.