Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Anden Afdeling) den 13. juli 2006 - E mod Kommissionen

(Sag F-5/06) 1

(Tjenestemænd - lovligheden af de interne procedurer - tjenestemænds adfærd i forbindelse med en disciplinærsag og en procedure med henblik på anerkendelsen af en sygdom som en erhvervssygdom angiveligt ulovlig - erstatning for det lidte tab - formaliteten - søgsmålsinteresse - bekræftende retsakt)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: E (London, Det Forenede Kongerige) (ved avocats S. Rodrigues og Y. Minatchy)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og V. Joris, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 4. oktober 2005 om afslag på sagsøgerens klage med henblik på en undersøgelse af lovligheden af en disciplinærsag samt af en procedure til anerkendelse af sagsøgerens erhvervssygdom, dels en påstand om erstatning.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 74 af 25.3.2006.