Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 13.7.2006 - E v. komissio

(Asia F-5/06)1

(Henkilöstö - Sisäisten menettelyiden lainmukaisuus - Virkamiesten väitetty virheellinen toiminta kurinpitomenettelyn ja sellaisen menettelyn yhteydessä, jossa sairaus todetaan ammattitaudiksi - Vahingon korvaus - Tutkittavaksi ottaminen - Oikeussuojan tarve - Vahvistava päätös)

Oikeudenkäyntikieli:ranska

Asianosaiset

Kantaja: E (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja Y. Minatchy)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja V. Joris)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä nimittävän viranomaisen 4.10.2005 tekemän sen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus, jolla hylätään kantajan valitus, jolla kantaja vaati kurinpitomenettelyn ja menettelyn, jossa kantajan sairaus todettiin ammattitaudiksi, lainmukaisuuden tarkastamista ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 74, 25.3.2006.