Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2006. július 13-i végzése -E kontra Bizottság

(F-5/06. sz. ügy)1

("Tisztviselők - A belső eljárások jogszerűsége - A tisztviselők fegyelmi eljárás, illetve egy megbetegedés foglalkozási jellegének magállapítására irányuló eljárás során tanúsított állítólagosan kötelességszegő magatartása - Kártérítés - Elfogadhatóság - Eljáráshoz fűződő érdek - Megerősítő jogi aktus")

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: E (London, Egyesült Királyság) (képviselők: S. Rodrigues és Y. Minatchy ügyvédek)

Alperes: Bizottság (képviselők: J. Currall és V. Joris meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes azon panaszát elutasító 2005. október 4-i határozata, amelyben egy fegyelmi eljárás és az ő foglalkozási megbetegedésének megállapítására irányuló eljárás jogszerűségének vizsgálatát kérte, másrészt a károk megtérítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet, mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 74., 2006.3.25.