Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 13. julija 2006 - E proti Komisiji

(Zadeva F-5/06)1

(Uradniki - Zakonitost notranjih postopkov - Domnevno nepravilno ravnanje uradnikov pri disciplinskem postopku in pri postopku priznanja poklicne narave bolezni - Odškodnina za povzročeno škodo - Dopustnost - Pravni interes - Potrdilni akt)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: E (London, Združeno kraljestvo) (zastopnika: S. Rodrigues in Y. Minatchy, avocats)

Tožena stranka: Komisija (zastopnika: J. Curall in V. Joris, zastopnika)

Predmet zadeve

Na eni strani, razglasitev ničnosti odločbe OPI z dne 4. oktobra 2005, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke, s katero je ta želela doseči preveritev zakonitosti disciplinskega postopka in postopka priznanja poklicne bolezni tožeče stranke, in, na drugi strani, odškodninski zahtevek

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 -

2 - UL C 74, 25.3.2006.