Language of document :

Talan väckt den 22 juni 2006 - Bakema mot kommissionen

(Mål F-68/06)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Reint Jacob Bakema (Zuidlaren, Nederländerna) (ombud: advokaten L. Rijpkema)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara anställningsmyndighetens beslut av den 22 mars 2006,

förplikta anställningsmyndigheten att anställa sökanden i tjänstegrupp IV, lönegrad 16, och

fastställa att sökanden skall ha rätt till ett lämpligt ersättningsbelopp.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som tidigare var anställd i kategorin lokalt anställd personal för tekniskt bistånd, har anställts som kontraktsanställd och placerats i tjänstegrupp IV, lönegrad 14.

Sökanden gör gällande att svaranden felaktigt tillämpat relevant lagstiftning, särskilt artikel 82c i Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och artikel 2 i Allmänna genomförandebestämmelserna 49-2004. Sökanden gör gällande att svarandens tolkning av begreppet "intyg" i dessa artiklar är felaktig och godtycklig. Vid beräkning av sökandens arbetslivserfarenhet borde svaranden ha beaktat all arbetsverksamhet som sökanden utövat efter att ha erhållit sitt "kandidaatsdiploma".

Sökanden gör även gällande att även om han var anställd i kategorin lokalt anställd personal för tekniskt bistånd innan han anställdes som kontraktsanställd, skall principen som föreskrivs i artikel 86 i Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna tillämpas i förevarande fall. Enligt den principen får en anställd som flyttas till en ny tjänst inom en tjänstegrupp inte placeras i en lägre lönegrad eller löneklass än i sin tidigare tjänst.

____________