Language of document :

2006. július 17-én benyújtott kereset - Lofaro kontra Bizottság

(F-75/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Alessandro Lofaro (Brüsszel, Belgium) (képviselő: J.-L. Laffineur ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes próbaidejének végén történő elbocsátásáról szóló 2005. szeptember 28-i határozatot, és az annak alapjául szolgáló, a próbaidő végén készült értékelő jelentést;

a Közszolgálati Törvényszék szükség esetén semmisítse meg a munkaszerződések megkötésére felhatalmazott hatóságnak a felperes panaszát elutasító 2005. március 31-i határozatát;

kötelezze az alperest a felperest ért károk megtérítésére, amelyek közül a vagyoni kár méltányosan meghatározott értéke 85 473 euró, a nem vagyoni kár értéke 50 000 euró, amely összeg az eljárás során felemelhető vagy leszállítható;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperest - aki a Bizottság egykori ideiglenes alkalmazottja - 2004. szeptember 16-tól 2009. szeptember 15-ig az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei 14. cikke alapján hat hónapos próbaidőt előíró szerződéssel foglalkoztatták. Az első kedvezőtlen szakmai fejlődésről szóló jelentést követően próbaidejét hat hónappal meghosszabbították, majd a második kedvezőtlen szakmai fejlődésről szóló jelentést követően megszüntették az említett szerződést.

Keresetében a felperes kifejti, hogy az alperes nyilvánvaló értékelési hibát vétett, mivel egyrészt értékelése pontatlan tényeken alapult, illetve a tényeket tévesen értelmezte, másrészt olyan problémákat rótt fel a felperesnek, amelyekért nem ő tehető felelőssé.

A felperes szerint egyebekben az alperes megsértette a méltósághoz és a védelemhez való alapjogot, illetve értelmetlen kritikákat fogalmazott meg.

A felperes végül kifejti, hogy mivel az alperes a szakmai fejlődésről szóló jelentést nem zárta le a próbaidő leteltét követő egy hónapon belül, megsértette az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek 14. cikkét.

____________