Language of document :

31. oktoobril 2006 esitatud hagi - Molina Solano versus Europol

(Kohtuasi F-124/06)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Beatriz Molina Solano (Rijswijk, Madalmaad) (esindaja: advokaat D. C. Coppens)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hageja nõuded

tühistada Europoli 1. augusti 2006. aasta otsus, mis tehti hageja kaebuse kohta, samuti tühistada Europoli 27. jaanuari 2006. aasta esialgne otsus;

kohustada Europoli määrama hagejale järk kehtivusega 1. jaanuarist 2005;

mõista kohtukulud välja Europolilt.

Väited ja peamised argumendid

Pärast kaebuse saamist määras Europol hagejale alates 1. juulist 2005 ühe nimetatud ameti personalieeskirja artiklis 29 lõikes 2 ette nähtud järkudest. Hageja nõuab oma hagis nimetatud järgu määramist alates 1. jaanuarist 2005. Oma nõuete toetuseks väidab ta, et Europoli järkude haldamispoliitika kohaselt, mida Europol kohaldas vaidlustatud asjaolude asetleidmise ajal, andis talle antud hinne õiguse järgule alates 1. jaanuarist 2005. Kuna Europol keeldus talle selle määramisest, kuigi seda oleks määratud teistele samaväärse hinde saanud ametnikele, on ta rikkunud võrdse kohtlemise põhimõtet. Hageja tugineb muu hulgas õiguskindluse, erapooletuse ja omavolikeelu põhimõtte rikkumisele.

____________