Language of document :

Kanne 31.10.2006 - Molina Solano v. Europol

(Asia F-124/06)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Beatriz Molina Solano (Rijswijk, Alankomaat) (edustaja: asianajaja D. C. Coppens)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Vaatimukset

Europolin 1.8.2006 kantajan valituksen johdosta tekemä päätös ja Europolin alkuperäinen 27.1.2006 tekemä päätös on kumottava

Europol on velvoitettava myöntämään kantajalle yksi palkkataso lisää 1.1.2005 alkaen

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajan esittämän valituksen johdosta Europol myönsi kantajalle 1.7.2005 alkaen yhden tämän viraston henkilöstösääntöjen 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun palkkatason. Kanteessaan kantaja vaatii, että tämä palkkataso myönnetään hänelle 1.1.2005 alkaen. Vaatimustensa tueksi kantaja väittää, että Europolin riidanalaisten tapahtumien ajankohtana soveltaman palkkatasopolitiikan mukaan hänellä olisi pitänyt olla saamansa arvosanan vuoksi oikeus yhteen palkkatasoon 1.1.2005 alkaen. Koska Europol kieltäytyi myöntämästä kantajalle tätä palkkatasoa, joka kantajan mukaan myönnettiin muille, verrattavissa olevia arvosanoja saaneille toimihenkilöille, Europol loukkasi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Lisäksi kantaja vetoaa siihen, että oikeusvarmuuden periaatetta, puolueettomuuden periaatetta ja mielivaltaisuuden kiellon periaatetta on loukattu.

____________