Language of document :

2006. október 31-én benyújtott kereset - Molina Solano kontra Europol

(F-124/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Beatriz Molina Solano (Rijswijk, Hollandia) (képviselő: D. D. Coppens ügyvéd)

Alperes: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes panaszára vonatkozóan az Europol által 2006. augusztus 1-jén hozott határozatot, valamint az Europol eredeti, 2006. január 27-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Europolt arra, hogy a felperest 2005. január 1-jétől sorolja be egy fizetési fokozatba;

a Közszolgálati Törvényszék az Europolt kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Egy panaszt követően az Europol 2005. július 1-jén a felperest a személyzeti szabályzata 29. cikkének (2) bekezdésében foglalt egyik fizetési fokozatba sorolta be. Keresetében a felperes azt kéri, hogy e fizetési fokozatba 2005. január 1-jei hatállyal sorolják be. Kérelme alátámasztására előadja, hogy a fizetési fokozatokra vonatkozó - az Europol által a tényállás idején alkalmazott - politika értelmében az általa kapott értékelési pont alapján 2005. január 1-jétől jogosult a fizetési fokozatra. E kedvezmény megtagadásával - amelyet az összehasonlítható pontot kapott tisztviselők viszont megkaptak - az Europol megsértette az egyenlő bánásmód elvét. A felperes egyebekben hivatkozik a jogbiztonság elvének, a pártatlanság elvének és az önkényes eljárás tilalmára vonatkozó elv megsértésére is.

____________