Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 31. oktobrī - Molina Solano pret Europol

(lieta F-124/06)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Beatriz Molina Solano, Rijswijk (Nīderlande) (pārstāvis - D. C. Coppens, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Europol)

Prasītājas prasījumi:

atcelt lēmumu par prasītājas sūdzību, kuru Europol pieņēmis 2006. gada 1. augustā, kā arī Europol sākotnējo 2006. gada 27. janvāra lēmumu;

uzlikt Europol pienākumu piešķirt prasītājai noteiktu līmeni no 2005. gada 1. janvāra;

piespriest Europol atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pēc sūdzības Europol prasītajai no 2005. gada 1. jūlija piešķīra vienu no šīs institūcijas personāla statūtu 29. panta 2. punktā minētajiem līmeņiem. Savā prasībā prasītāja lūdz, lai viņai šis līmenis tiek piešķirts no 2005. gada 1. janvāra. Pamatojoties uz šīm pretenzijām, tā norāda, ka saskaņā ar līmeņu administrēšanas politiku, kuru Europol piemēroja attiecīgajā laika posmā, novērtējums, kuru tā saņēma, viņai deva tiesības uz noteiktu līmeni no 2005. gada 1. janvāra. Atsakot tai šīs priekšrocības, kādas tika piešķirtas citiem darbiniekiem, kas saņēma līdzīgu novērtējumu, Europol esot pārkāpis vienlīdzīgas attieksmes principu. Prasītāja norāda arī tiesiskās drošības, objektivitātes un patvaļības aizlieguma principa pārkāpumu.

____________