Language of document :

Beroep ingesteld op 31 oktober 2006 - Molina Solano / Europol

(Zaak F-124/06)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Beatriz Molina Solano (Rijswijk, Nederland) (vertegenwoordiger: D. C. Coppens, advocaat)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (Europol)

Conclusies

nietigverklaring van het besluit dat Europol op 1 augustus 2006 heeft genomen in antwoord op verzoeksters klacht alsmede van het oorspronkelijke besluit van Europol van 27 januari 2006;

veroordeling van Europol tot toekenning aan verzoekster van een salaristrap met ingang van 1 januari 2005;

verwijzing van Europol in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Na een klacht heeft Europol verzoekster met ingang van 1 juli 2005 één van de in artikel 29, lid 2, van het Statuut van het personeel van die dienst bedoelde salaristrappen toegekend. In haar beroep vordert verzoekster dat haar die salaristrap met ingang van 1 januari 2005 wordt toegekend. Tot staving van haar vordering stelt zij dat volgens het beleid inzake het beheer van salaristrappen dat Europol ten tijde van de betrokken feiten voerde, het cijfer dat zij had gekregen recht gaf op een salaristrap met ingang van 1 januari 2005. Door haar die salaristrap te weigeren en deze wel te verlenen aan andere functionarissen met vergelijkbare cijfers, heeft Europol het beginsel van gelijke behandeling geschonden. Voorts beroept verzoekster zich op schending van de beginselen van rechtszekerheid, onpartijdigheid en het verbod van willekeur.

____________