Language of document :

Acțiune introdusă în data de 13 octombrie 2006 - Molina Solano/Europol)

(Cauza F-124/06)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Beatriz Molina Solano (Rijswijk, Țările de Jos) (reprezentant: D.C. Coppens, avocat)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Concluziile reclamantei

anularea deciziei adoptate de Europol la 1 august 2006 privind reclamația formulată de către reclamantă, precum și a deciziei inițiale a Europol din 27 ianuarie 2006;

obligarea Europol să-i acorde reclamantei o treaptă începând cu data de 1 ianuarie 2005;

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Ca urmare a unei reclamații, Europol i-a acordat reclamantei, cu începere de la 1 iulie 2005, una din treptele prevăzute în articolul 29 alineatul (2) din Statutul personalului acestui oficiu. În acțiunea sa, reclamanta solicită ca treapta sus-menționată să îi fie acordată cu începere de la 1 ianuarie 2005. În susținerea pretențiilor sale, reclamanta arată că, în conformitate cu politica de gestionare a treptelor pe care Europol o aplica la momentul faptelor contestate, nota pe care aceasta o obținuse îi dădea dreptul la o treaptă cu începere de la 1 ianuarie 2005. Refuzându-i acest beneficiu, care a fost acordat altor agenți care au obținut note comparabile, Europol a încălcat principiul egalității de tratament. Reclamanta mai invocă principiul securității juridice, al imparțialității și al interzicerii arbitrariului.

____________