Language of document :

Tožba, vložena 31. oktobra 2006 - Molina Solano proti Europolu

(Zadeva F-124/06)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Beatriz Molina Solano (Rijswijk, Nizozemska) (zastopnik: D.C. Coppens, avocat)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (Europol)

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe Europola z dne 1. avgusta 2006 v zvezi s pritožbo tožeče in prvotne odločbe Europola z dne 27. januarja 2006;

naložitev Europolu, da tožečo stranko razvrsti v višji plačilni razred s 1. januarjem 2005;

naložitev plačila stroškov Europolu.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Po pritožbi je Europol tožečo stranko razvrsti v višji plačilni razred v smislu člena 29(2) Kadrovskih predpisov tega urada s 1. julijem 2005. Tožeča stranka v tožbi predlaga razvrstitev v višji plačilni razred s 1. januarjem 2005. V utemeljitev svojih predlogov zatrjuje, da je bila v skladu s politiko upravljanja plačilnih razredov, ki jo je imel Europol v času spornih dejstev, na podlagi ocene, ki jo je dobila, upravičena do razvrstitve v višji plačilni razred s 1. januarjem 2005. Europol naj bi namreč s tem, da ji je to ugodnost, ki naj bi jo imeli drugi uslužbenci, ki so dobili primerljive ocene, zavrnil, kršil načelo enakega obravnavanja. Tožeča stranka se poleg tega sklicuje na kršitev načela pravne varnosti, načela nepristranskosti in načela prepovedi samovoljnega ravnanja.

____________