Language of document :

2006. november 30-án benyújtott kereset - Reali kontra Bizottság

(F-136/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Enzo Reali (Szófia, Bulgária) (képviselő: S. A. Pappas ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a szerződéskötésre jogosult hatóság által Enzo Reali 2006. július 7-i panaszára válaszként 2006. augusztus 30-án hozott határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a IV. besorolási osztály 14-es besorolási fokozatába sorolt szerződéses alkalmazott. Álláspontja szerint 16-os besorolási fokozatba kellett volna kerülnie, mivel szakmai tapasztalatának kiszámításakor a Bizottságnak diplomáját Bachelor fokozatúként és ezen felül Master fokozatúként kellett volna figyelembe vennie (Laurea in Scienze Agrarie).

Keresetének alátámasztására a felperes előadja, hogy:

-    a Bizottság megsértette a 2001/19/EK irányelvvel1 módosított 89/48/EGK irányelvet2, valamint a szubszidiaritás elvét, amikor megtagadta annak elismerését, hogy a felperes diplomája "Bachelor fokozatú és ezen felül Master fokozatú"-nak felel meg, miközben ezt az egyenértékűséget a felperes egyeteme nemzeti szinten elismerte;

-    a Bizottság megsértette a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét, amikor jogellenesen nem ismerte el szakmai gyakorlatként a felperes Master fokozatú képzését;

-    a megtámadott határozat a felperes szakmai gyakorlatának kiszámítása során elkövetett nyilvánvaló értékelési hiba és az indokolás hiánya miatt jogellenes;

-    a panasz elutasítása olyan végrehajtási intézkedéseken alapul [a Bizottság szerződéses alkalmazottai foglalkoztatásának és alkalmazásának eljárásáról szóló általános végrehajtási rendelkezések 3. cikke (1) bekezdésének c) pontján], amelyek túllépik a Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei 86. cikkének (6) bekezdésében a Bizottságnak előírt hatáskört.

____________

1 - A legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről szóló, 1988. december 21-i 89/48/EGK tanácsi irányelv (HL 1989., L 19., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 337. o.)

2 - A szakképesítések elismerésének általános rendszeréről szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK tanácsi irányelv, valamint az általános ápolói, a fogorvosi, az állatorvosi, a szülésznői, az építészmérnöki, a gyógyszerészi és az orvosi hivatásról szóló 77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK, 78/687/EGK, 78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 80/154/EGK, 80/155/EGK, 85/384/EGK, 85/432/EGK, 85/433/EGK és 93/16/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2001. május 14-i 2001/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 2006., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 138. o.)