Language of document :

2006. november 27-én benyújtott kereset - Olivier Chassagne kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-137/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Olivier Chassagne (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes első hivatalba lépése időpontjának megállapításáról szóló kifejezett határozat hozatalát megtagadó, a kinevezésre jogosult hatóság 2006. január 14-i határozatából következő hallgatólagos határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes panaszát elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék jelezze a kinevezésre jogosult hatóságnak a megtámadott határozatok megsemmisítésének következményeit, így többek között azt, hogy a kinevezésre jogosult hatóságnak kifejezett határozatot kell hoznia, amelyben elismeri, hogy az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv (KMJ) 12. cikkének d) pontja értelmében 2002. július 1-je minősül az első hivatalba lépés időpontjának;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a kinevezésre jogosult hatóságot, hogy az fizessen a felperesnek: i) 9523,26 eurót vagyoni kártérítésként, az esedékesség időpontjától törvényes késedelmi kamattal növelve, ii) 5000 eurót nem vagyoni kártérítésként, az esedékesség időpontjától törvényes késedelmi kamattal növelve;

a Közszolgálati Törvényszék jelenleg ne határozzon a vagyoni kár jelenleg meg nem állapítható részéről, amely a felperest 2006. április 18. óta, a belga nemzeti bíróságok előtt a belga adóhatóságokkal a felperes első hivatalba lépésének időpontja tárgyában folytatott jogvitában érte és éri;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes keresete alátámasztásául a következő kifogásokat adja elő:

a KMJ 18. cikkének megsértése;

a személyzeti szabályzat 26. cikkének, a gondos ügyintézés elvének és a gondoskodási kötelezettségnek a megsértése;

a bizalomvédelem elvének megsértése és nyilvánvaló mérlegelési hiba.

____________