Language of document :

2006 m. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje Chassagne prieš Komisiją

(Byla F-137/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Olivier Chassagne (Briuselis, Belgija), atstovaujama S. Rodrigues ir C. Bernard-Glanz

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Paskyrimų tarnybos atsisakymą priimti eksplicitinį sprendimą, nustatantį ieškovo tarnybos pradžios datą tiek, kiek šis atsisakymas netiesiogiai išplaukia iš 2006 m. sausio 14 d. Paskyrimų tarnybos sprendimo.

Panaikinti Paskyrimų tarnybos sprendimo dalį, kuria atmetamas ieškovo skundas.

Nurodyti Paskyrimų tarnybai ginčijamų sprendimų panaikinimo pasekmes, o būtent, kad ji turi priimti eksplicitinį sprendimą, kuriame ji pripažįsta, jog 2002 m. liepos 2 d. jis pradėjo dirbti Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų (PPI)12 straipsnio d punkto prasme.

Priteisti iš Paskyrimų tarnybos ieškovui sumokėti: i) 9 523, 26 EUR materialinei žalai atlyginti, priskaičiuojant delspinigius pagal įstatyme nurodytą tarifą nuo tos dienos, kai jie turėjo būti pradėti mokėti; ii) 5 000 EUR moralinei žalai atlyginti, priskaičiuojant delspinigius pagal įstatyme nurodytą tarifą nuo tos dienos, kai jie turėjo būti pradėti mokėti.

Atidėti sprendimo dalies dėl patirtos materialinės žalos, kuri dar negali būti įvertinta, ir kurią sudaro ieškovo nuo 2006 m. balandžio 18 d. patirtos išlaidos, ir kurias jis vis dar patiria dėl Belgijos nacionaliniame teisme nagrinėjamo ginčo tarp jo ir Belgijos mokesčių tarnybos dėl tarnybos pradžios datos, priėmimą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo ieškinį, ieškovas pateikia šiuos pagrindus:

PPI 18 straipsnio pažeidimas;

Pareigūnų tarnybos nuostatų 26 straipsnio, gero administravimo principo ir rūpinimosi pareigos pažeidimas;

Teisėtų lūkesčių principo pažeidimas ir akivaizdi vertinimo klaida.

____________